. . .

هی ...!

هی ........!

هی پسر ......!

زنده ای .............؟

/ 5 نظر / 8 بازدید
...

نه نيست کشتنش نامردای روزگار....م